Stropné debnenie je tvorené systémom stojek, debniacich dosiek, nosníkov, krížových, pomocných hláv a trojnožiek.

V rámci prenájmu vám vieme vyhotoviť kladačský plán, ktorý údava tiež presné množstvo a rozmiestnenie dosiek, nosníkov a stojek. Cena vypracovania kladačského plánu je 5 € bez DPH.

Zapožičanie prvkov do 10 ks na menej ako 14 dní je spoplatnené individuálne, v zavislosti od daného prvka.